Hils på våre rørleggere!

I 2017 startet Tjørves Tekniske AS sin egen røravdeling.

Røravdeling Tjørves Tekniske Vanse, Farsund og Lista

rørlegger vanse farsund lista

Vi så at et behov hos våre kunder å kunne få alt av teknisk leveranse fra samme leverandør. Første steg i prosesen var å ansatte de rette folkene. Vi måtte gjøre en jobb med bygget for å lage et eget rørlager og starte jobben med å bygge dette opp. Kjetil Juliussen var allerede ansatt hos Tjørves da vi startet opp røravdelingen. Han startet da prosessen med å utdanne seg til rørlegger og har jobbet som lærling hos oss siden. Så fikk vi vi Mikkel Sørensen med på laget som var ferdig utdannet som rørlegger. Vi letet lenge etter den rette til å lede røravdelingen , og i 2019 var vi så heldige at vi fikk Mats Strøm med på teamet som leder for røravdelingen. Mats har god erfaring som rørlegger og går på tekniske fagskole  paralellt med jobben hos Tjørves.  Disse 3 står klar til å hjelpe både privat- og bedriftskunder.

Vi nærmer oss nå snart 4 år med egen røravdeling. Vi kan se tilbake på mange spennende prosjekter og gleder oss til fortsettelsen. For tiden har vi jobben med den nye Farsund Barneskole både på rør og elektro, og vi har rammeavtale på rør til kommunen. Vårt største fokus er kundetilfredshet og faglig dyktighet. Vi ønsker å utvide røravdelingen etterhvert, men dette må gå gradvis og i takt med arbeidsmengde.